Állítsuk meg a jogalkotási ámokfutást!

FELHÍVÁS AZ ÜGYVÉDI KAMARÁK FELÉ

FELSZÓLÍTJUK AZ ÜGYVÉDI KAMARÁKAT, hogy valódi érdekképviseletként fejezzék ki a jogalkotó felé, hogy az átgondolatlan jogalkotási dömping káros a jogalkalmazás folyamatára, sérti az ügyfelek jogorvoslati jogát, súlyosan korlátozza az ügyfelek jogérvényesítéshez való hozzáférésének lehetőségét. Az évente ezres nagyságrendű új jogszabály, amelyekben a legkülönbözőbb jogviszonyokat egy törvényben (salátatörvények sora) szabályoznak, több szintű és párhuzamos rendelkezések, a különböző jogszabályok más-más fogalmakat használnak ugyanarra a jogra, mind olyan tényezők, amelyek értelmezési anomáliákhoz vezetnek. Követeljük, hogy a kamara ne álljon be a jogalkotó zavaros, és értelmetlen szabályalkotási törekvései mellé azzal, hogy a rossz jogszabályi rendelkezéseknek is válogatás nélkül megfelelni próbál, és ezért a tagságára végrehajthatatlan követelményeket, szabályzatokat ír elő. Ehelyett a gyakorlatban felesleges, és céljukat betölteni alkalmatlan jogszabályokhoz fűzzön módosítási javaslatokat! TEGYE LEHETŐVÉ, HOGY AZ ESKÜNK SZÖVEGE SZERINT A TÖRVÉNYEK MEGTARTÁSÁVAL TUDJUNK DOLGOZNI!

VALÓDI TÁRSADALMI EGYEZTETÉST! Követeljük a Kamaráktól, hogy a jogalkotó felé ismételten jelezze, hogy a jogalkotási folyamat akkor felel meg az alkotmányos követelményeknek és a jogalkotási törvénynek is, ha a jogszabályok előzetes hatástanulmányai elkészülnek, ehhez megfelelő módon kikérik az ágazati érdekképviseletek véleményét, és valódi, párbeszéden alapuló konszenzussal fogadják el a törvényeket. Jogalkalmazó szervezetként és az ügyfelek érdekei szerint eljáró félként a legjobban mi ügyvédek, jogászok látjuk a rossz törvények következményeit. A Kamara szakmai szervezetként szólítsa fel a jogalkotót, hogy állítsa le az átgondolatlan, és egy nap alatt elfogadott jogalkotást, szüntessék meg a lehetőséget, hogy bármely jogszabályra alkalmazhatják a sürgős tárgyalási rendet! Vegyék figyelembe az ágazati érdekképviseletek észrevételeit, és azokat építsék be a jogszabályokba!

SEGÍTSE ELŐ AZ ÜGYVÉDSÉG IRÁNTI TÁRSADALMI BIZALOM VISSZASZERZÉSÉT! Követeljük a Kamarától, hogy a pénzmosás elleni védekezés mögé bújtatott, és valójában a szakma elleni bizalmatlanságot erősítő szabályozás ellen lépjen fel. Az ügyvédet jelentős számú, különböző törvényhely kötelezi arra, hogy megtagadja a közreműködést, ha az ügylet során bármilyen törvénytelenséget tapasztal. Teljesen értelmetlen, és a céljához képest alkalmatlan eszköz a már meglévő jogszabályi rendelkezéseket megtoldani különböző nyilvántartásokkal, amelyek az ügyfelek személyes adatainak tömkelegét hivatott nyilvántartani, a célhoz kötöttség elvét átlépve és súlyosan megsértve. Az okiratszerkesztés tisztasága nem azzal biztosítható, ha az okiratok fizikai megvalósulásához gyermeteg követelményeket fűzünk, hiszen a jóhiszemű szerződési gyakorlat esetén nincs ezekre szükség. Ugyanakkor a rosszhiszemű joggyakorlást nem képes megakadályozni sem a rigli, sem a cérna! Azzal, hogy a Kamara nem a tiltakozását fejezi ki a jogalkotó felé, hanem beáll a sorba és megalkotja a belső szabályzatokat a felesleges nyilvántartásokra, azt a látszatot kelti, hogy egyetért a jogalkotó által sugallt képpel, miszerint a jogügyletek során az ügyvédség az, aki leginkább közreműködik a jogszabályok megkerülésében. Ez a kép hamis! Az ügyvédek többsége tisztességes, mint ahogy az ügyfelek többsége is az. ADMINISZTRATÍV MÓDSZEREKKEL NEM LEHET MEGAKADÁLYOZNI A JOGSÉRTŐ ÉS KORRUPT MAGATARTÁST, JÓL MŰKÖDŐ ÉS RÉSZREHAJLÁS NÉLKÜLI BŰNÜLDÖZÉSSEL (ÜGYÉSZSÉGGEL) IGEN! VONJÁK VISSZA A NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEKET ELŐÍRÓ RENDELKEZÉSEKET A JOGSZABÁLYOKBÓL.

KEZDEMÉNYEZZE A KÖTELEZŐ BEJELENTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI DÍJAK ELTÖRLÉSÉT, hiszen amúgy is rettenetesen magas a kamarai tagdíj. Ezt a magas kamarai tagdíjat éppen azért fizetjük, hogy a kötelező tagsággal járó követelményeknek meg tudjunk felelni, és ez együtt jár bizonyos bejelentési kötelezettségekkel. Ezeknek a nyilvántartása és kezelése azonban éppen az az alaptevékenysége a kamarának, amelyre a tagdíjat fizetjük. Nincs ezért indoka annak, hogy a rendes működés körébe tartozó, és jogszabály vagy belső szabályzat által előírt kötelező bejelentéseket csak plusz eljárási díj megfizetésével lehet megtenni.

JELEZZE A KAMARA a jogalkotó felé, hogy a bevezetendő elektronikus eljárásokban legyen egységes rendszer, amelyet tisztességes piaci viszonyok között, és valódi versenyen kiválasztott, minősített informatikai szolgáltató alakít ki úgy, hogy az ügyvédek és az ügyfelek, valamint az összes hatóság számára egyszerűen kezelhető, értelmezhető legyen. Az e-rendszerek kötelező alkalmazását állítsák le mindaddig ameddig a bíróságok, hatóságok, és egyéb fogadó szervezetek, intézmények számára nem alakították ki a feltételeket.

ELVÁRJUK A KAMARÁTÓL, hogy az ügyvédek terheit csökkenteni igyekezzen, ne növelni a felesleges adminisztrációkkal, és szabályzatokkal. Lássa át, hogy a jogalkotó szándéka éppen az, hogy a jogszabályi dömpinggel a független és kritikai észrevételeit hallatni alkalmas szakmát ellehetetlenítse, megzavarja. Ezzel azt éri el, hogy az aktuális feladataira koncentráló jogászi szakmának nem marad szabad kapacitása a jogállamot lebontó intézkedések elleni tiltakozásra. NE HAGYJUK!

A fentiek nem kizárólag az ügyvédeket érintik, hanem rajtuk keresztül az egész igazságszolgáltatást kereső társadalmat!

By Published On: 2018.01.12.Categories: Büntetőjog, Polgári jog

Érdemes még elolvasni:

Felelősségünk is van, nem csak jogaink!

2020.03.20.|Alapjogok|

Az alapvető szabadságjogok felelősséggel is járnak. Csak úgy van értelme a szabadságjogoknak, ha azzal együtt a saját egyéni életünk döntéseiben is felelősséget, sőt kötelezettségeket is vállalunk, és nem mástól (az államtól, a munkáltatótól, bérbeadótól) várjuk mindig a megoldást.

Börtönbiznisz

2020.02.25.|Büntetőjog|

Nem a sorozatgyilkosokat védjük, és nincs szó milliókról. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről szól a „börtönbiznisz”-ként elhíresült szófordulat, néhány alapvetést végig kell gondolni.

Az Ügyvédi Kar és annak tekintélye

2019.09.25.|Alapjogok|

Az ügyvédség megtépázott tekintélyét számos körülmény befolyásolja, amelyeken valószínűleg testületileg, kamarai érdekvédelem formájában, vagy csak szimpla közös fellépéssel, szolidaritással lehetne változtatni.

Dr. Nehéz-Posony Kata

Elérhetőségek

Magyar Ügyvédi Kamara

Ezt a honlapot, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartom fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján találhatóak.
Go to Top