ÁRAK ÉS KÖLTSÉGEK

Az Ügyvédekről szóló törvény értelmében „Az ügyvédet a tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg. Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya.” – Ez azt jelenti, hogy az ügyvéd és az ügyfél a megbízás létrejöttekor állapodik meg a díjazásban.

Tekintettel arra, hogy még az azonos típusú ügyek is jelentősen eltérhetnek egymástól, így általánosan érvényes árlistát lehetetlen összeállítani, ugyanakkor a kamarai szabályzat is tiltja, hogy konkrét árakat tartalmazzon ez az oldal.

Kérem ezért, hogy amennyiben olyan ügye van, amelynek ellátásával irodámat bízná meg, szíveskedjen időpontot egyeztetni és az ügy ismeretében tudunk közösen megállapodni a munkadíjat illetően.

Az első találkozás díját, amennyiben létrejön közöttünk megbízás, a végleges díjba beszámítom. Természetesen sok esetben – a körülmények ismeretében – lehetőség van részletfizetésre is.

Érdemes tudni, hogy polgári peres eljárás esetében a törvény alapján és a bíróság mérlegelése szerinti mértékben a pervesztes felet terhelik azok a költségek, amelyek úgy nevezett perköltségnek minősülnek, ide tartozik az ügyvédi megbízási díj is. Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen és eredményesen lefolytatott per végén a megbízónak a megelőlegezett ügyvédi díja részben vagy egészében megtérülhet.

Eljárási díjak és illetékek

A legtöbb bírósági vagy hatósági ügy törvényben előírt díjak és illetékek megfizetése esetén indítható. Ezeket a költségeket az eljárás megindításakor kell az ügyfélnek teljesítenie, amely megelőlegezése az ügyvédnek nem kötelessége. Bizonyos körülmények, elsősorban jövedelmi viszonyok alapján azonban költségkedvezmény illeti meg a felet, amely esetben nem kell megelőlegezni a költségeket.