SZAKTERÜLETEK

Büntetőjog

A büntetőjog rendszerében az állami büntetőhatalom áll szemben az egyes emberekkel, akik a hatályos jogszabályokban meghatározott bűncselekményt, vagy szabálysértést követtek el. Ebben az esetben az állam és az állampolgár között nem mellérendelt, hanem alárendelt viszony alakul ki. Fontos ezért, hogy az alárendelt szerepben lévő terhelt (gyanúsított, vádlott, elítélt) rendelkezzen megfelelő jogi képviselettel.

Megbízás esetén az ügyfél keresi fel az ügyvédet, vagy fogvatartott terhelt esetén közeli hozzátartozója, és az ügyvéddel való megállapodás alapján látja el a védő a feladatait. Fogvatartott terhelt esetén a közeli hozzátartozó is aláírhatja az ügyvédi meghatalmazást, aki ennek alapján már a büntetés-végrehajtási intézetben haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. Ebben az esetben az ügyvéd megbízási díját az ügyfél fizeti, azonban felmentő ítélet esetén az állam meghatározott mértékig visszatéríti a védő díját.

A védelem joga mindenkit megillet ezért a törvény abban az esetben is biztosítja a védelem lehetőségét, amennyiben a terheltnek nem áll rendelkezésére elegendő anyagi forrás megbízott védőt igénybe venni. Bizonyos bűncselekményeknél a törvény kötelezővé teszi a védelmet, így ilyen esetben az ügyfél mindenképp kap védőügyvédet, de szabadon dönthet úgy is, hogy saját maga kíván védőt megbízni.

Céges ügyek – Jogi személyek

Jogi személyiségek alapítása a Cégbírósági nyilvántartással jön létre. Ez egy jogi képviselethez kötött elektronikus nem peres eljárás, melynek során a bíróság az iratok alapján dönt. A magyar cégjogban formakényszer érvényesül, ezért csak a törvényben meghatározott cégformákban lehet gazdasági társaságokat alapítani. Ezek: Betéti Társaság (Bt.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) Részvénytársaság (Zrt. és Nyrt.) Külön törvény szabályozza az egyéni vállalkozók és az egyéni cégre vonatkozó rendelkezéseket.

A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a cégjegyzéket érintő adatok, illetve a társasági szerződés módosításáról. A cégalapításhoz hasonlóan a módosítás során is jogi képviselővel kell eljárni, és elektronikus eljárásban vezeti át a módosítást a cégbíróság. (Az átalakulásról itt olvashat bővebben)

A cég megszűnésére irányuló eljárás, amely azonban nem a cég fizetésképtelensége miatt vált szükségessé, ezért a törlés előtt az összes hitelezői igényt ki kell elégítenie a cégnek. Amennyiben nem tudja megfizetni a tartozásait, úgy kötelezően meg kell indítani a felszámolási eljárást. Végelszámoló a cég korábbi ügyvezetője is lehet.

Mindkét eljárás fizetésképtelenségi eljárás, ahol a hitelezői igényeket be kell jelenteni a felszámoló részére. A bejelentésnek 40 napos jogvesztő határideje van, így a szerződéses partner cégeket érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni. A Cégközlöny hivatalosan megjelenteti a nyilvántartott cégekkel kapcsolatos közleményeket, így a változásokat, bejegyzéseket, és a fizetésképtelenségi eljárások megindulását is.

Polgári jog

A polgári jog az életünk mindennapjait átszövő szabályrendszer, amely az egymással szemben elvárható viselkedési normákat szabályozza, az egyébként egymás mellé rendelt felek között. A polgárjogi viszonyokban az állami intézmények, az őket terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban egyenrangú félként vesznek részt, így perelhetőek is.

A polgári jog a szerződési szabadság és a felek autonómiájának alapelvén nyugszik, így bizonyos szűk kivételektől eltekintve minden ügyben helye van peren kívüli megállapodásnak, és szerződések megkötésének, melynek során a felek a jogszabályok rendelkezéseitől egyező akarattal eltérhetnek.

  • Személyiségi jogok;
  • Sajtójog;

Bármely polgári jogi területtel kapcsolatban felmerülhet a vitás helyzetek bíróság előtti rendezésének szükségessége. A perek nagy részében már kötelező a jogi képviselet, ugyanakkor kötelezettség nélkül is ajánlott jogi segítséget igénybe venni, hiszen ekkor lesz leghatékonyabb a jogérvényesítés.

Ingatlan

Az Ingatlannal kapcsolatos jogügyletek nagy része jogi képviselethez kötött, azaz kötelező jogi képviselőt igénybe venni az eljáráshoz. Célszerű tehát már a szándék megfogalmazódásakor ügyvédhez fordulni, mert a jogi segítséggel könnyebben elkerülhetjük azokat a buktatókat, amelyek később pereskedéshez vezethetnek.

Az adásvételi szerződések során általában a vevő szokta hozni az ügyvédet, de ettől egyező akarattal el lehet térni. Fontos azonban azt tudni, hogy bárki bízza is meg az ügyvédet, neki mindkét fél érdekeit egyenlőképpen kell képviselnie, ezért szükség esetén az egyik fél által javasolt módosításokat meg kell fontolnia, és a jogi véleményét ki kell fejtenie róla. Fontos azonban azt is tudni, hogy éppen azért mert mindkét fél érdekében jár el az ellenjegyző ügyvéd, a későbbi vitás ügyben egymás elleni per során egyik felet sem képviselheti. Az ingatlan adásvételi szerződésekkel kapcsolatos részletesebb információkat itt találja!

Ingatlan csere során az ügyletben mindkét fél eladó a saját ingatlana vonatkozásában, és vevő a másik ingatlan vonatkozásában. Figyelni kell tehát a megfogalmazásnál, hogy a kötelezettségek és szolgáltatások egyértelműek legyenek.

  • Ajándékozás;
  • Bérleti szerződés;
  • Haszonélvezet;
  • Tartási- és életjáradéki szerződés;